Sjuksköterskans omvårdnadskunnande

by Birgitta Klang | 24 July 2014
PAPERBACK
Categories: Fundamentals Skills
Sjukskoterskans Omvardnadskunnande ar den idealiska bokenfor svenska sjukskoterskor.Sjukskoterskans Omvardnadskunnande ar baseradpaFundamentals of Nursing av Kozier, Erb, Berman och Snyder och den svenska utgavan har bearbetats avett mycket erfaret team av svenska forskare och forelasare. Texten ar omfattande och har genomgaende ett praktiskt perspektiv som ger en grundlig inblick i amnet. Boken tar bland annat upp omvardnadens historiska utveckling, lagar och traditioner, halsa och ohalsa, etikoch sakerhet i vardandet, infektionskontroll och hygien, hud och sar, fysisk aktivitet, atandet, vatskebalansoch utsondringar, smarta, akut omhandertagande, palliativ vard. Pa ett pedagogiskt och informativt satt levandegors materialet samtidigt som studenterna far en god insikt i praktiskt arbete med hjalp av: Berattelse fran varden inleder de flesta kapitel och har som syfte att visa nagot som en sjukskoterska kan mota, med sikte pa kapitlets innehall. Omv+Ä-úrdnadsprocessen ar utover ett sarskilt kapitel ocksa en rubrik i flera kapitel. Dar papekas under Bedomning sadant som kan behova sarskilt observeras, anvandbara skalor och bedomningsinstrument presenteras och ges referenser. Begreppetomvardnadsdiagnoser ges utrymme, ofta med exempel fran NANDA-klassifikationen. Nar det ar relevant presenteras denfysiologi som behovs for att forsta patientens symtom och varfor viss omvardnad behover utforas. Forskning i fokus - forskningsstudier som anvands som stod i form av informativa rutor. Arbetsledande synpunkter ges i samband med omvardnadsatgarder som ofta utfors av annan vardpersonal och dar sjukskoterskan har ett arbetsledande ansvar. Bokens hanvisningar till Vardhandboken gor att atgarder presenteras sakert och uppdaterat. Birgitta Klang och Ingrid Thorell-Ekstrand (bada leg sjukskoterskor, doktorer imedicinsk vetenskap, tidigare lektorer vid Roda Korsets Hogskola och Karolinska Universitetssjukhuset) ar bokens huvudredaktorer. De har arbetat med ett mycket erfaret forfattarteam som tillsammans har bred kunskap och gedigen erfarenhet av undervisning inom (TM)mnet.
€81.19
243 Reward Points
In stock online
Delivery in 2-3 working days
Free Delivery on this item

Any purchases for more than €10 are eligible for free delivery anywhere in the UK or Ireland!

Sjukskoterskans Omvardnadskunnande ar den idealiska bokenfor svenska sjukskoterskor.Sjukskoterskans Omvardnadskunnande ar baseradpaFundamentals of Nursing av Kozier, Erb, Berman och Snyder och den svenska utgavan har bearbetats avett mycket erfaret team av svenska forskare och forelasare. Texten ar omfattande och har genomgaende ett praktiskt perspektiv som ger en grundlig inblick i amnet. Boken tar bland annat upp omvardnadens historiska utveckling, lagar och traditioner, halsa och ohalsa, etikoch sakerhet i vardandet, infektionskontroll och hygien, hud och sar, fysisk aktivitet, atandet, vatskebalansoch utsondringar, smarta, akut omhandertagande, palliativ vard. Pa ett pedagogiskt och informativt satt levandegors materialet samtidigt som studenterna far en god insikt i praktiskt arbete med hjalp av: Berattelse fran varden inleder de flesta kapitel och har som syfte att visa nagot som en sjukskoterska kan mota, med sikte pa kapitlets innehall. Omv+Ä-úrdnadsprocessen ar utover ett sarskilt kapitel ocksa en rubrik i flera kapitel. Dar papekas under Bedomning sadant som kan behova sarskilt observeras, anvandbara skalor och bedomningsinstrument presenteras och ges referenser. Begreppetomvardnadsdiagnoser ges utrymme, ofta med exempel fran NANDA-klassifikationen. Nar det ar relevant presenteras denfysiologi som behovs for att forsta patientens symtom och varfor viss omvardnad behover utforas. Forskning i fokus - forskningsstudier som anvands som stod i form av informativa rutor. Arbetsledande synpunkter ges i samband med omvardnadsatgarder som ofta utfors av annan vardpersonal och dar sjukskoterskan har ett arbetsledande ansvar. Bokens hanvisningar till Vardhandboken gor att atgarder presenteras sakert och uppdaterat. Birgitta Klang och Ingrid Thorell-Ekstrand (bada leg sjukskoterskor, doktorer imedicinsk vetenskap, tidigare lektorer vid Roda Korsets Hogskola och Karolinska Universitetssjukhuset) ar bokens huvudredaktorer. De har arbetat med ett mycket erfaret forfattarteam som tillsammans har bred kunskap och gedigen erfarenhet av undervisning inom (TM)mnet.
Quantity:
In stock online
Delivery in 2-3 working days
Free Delivery on this item
243 Reward Points

Any purchases for more than €10 are eligible for free delivery anywhere in the UK or Ireland!

€81.19
In stock online
Delivery in 2-3 working days
Free Delivery on this item
Quantity:
243 Reward Points

Any purchases for more than €10 are eligible for free delivery anywhere in the UK or Ireland!

Categories: Fundamentals Skills

Product Description

Product Details